Quy những độch hồ sơ thiết kế kiến trúc theo quy định mới renor.pe

1. Hồ sơ kiến trúc là gì? Các độc loại hồ sơ kiến trúc

Hồ sơ thiết kế kiến trúc là thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng được tiến hành thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2020/TT-BXD thì những nghiệt loại hồ sơ thiết kế kiến trúc gồm:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ là nội dung kiến thúc trong thiết kế sơ bộ ở thời đoạn report phân tích tiền khả thi

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở là nội dung kiến trúc trong thiết kế cơ sở ở thời đoạn report tìm hiểu và phân tích khả thi

- Thiết kế kiến trúc kỹ thuật là nội dung kiến trúc trong thiết kế kỹ thuật ở thời đoạn sau thiết kế cơ sở

- Thiết kế kiến trúc bạn dạng vẽ thi công là nội dung kiến trúc trong thiết kế bạn dạng vẽ thi công ở thời đoạn sau thiết kế cơ sở

- Các hiểm hồ sơ thiết kế kiến trúc ở những hiểm bước thiết kế ko giống hiểm (nếu có) theo thông lệ quốc tế, tương ứng với những hiểm bước thiết kế xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định Lúc quyết định đầu tư dự án.

2. Quy cvô lươngh hồ sơ thiết kế kiến trúc

Theo Điều 3 Thông tư 03/2020/TT-BXD có quy định:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm những độc thành phần thời kỳ vẽ và thuyết minh

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc phcửa quan đảm bảo yêu cầu sau:

+ Quy cvô lươngh, tỷ trọng bạn dạng vẽ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5671:2012 về nền móng tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thiết kế kiến trúc.

+ Khung tên bạn dạng vẽ phcửa ải tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5571:2012 về nền tảng tài liệu thiết kế xây dựng - bạn dạng vẽ xây dựng - khuông tên.

- Cá nhân Chịu trhung bạoh nhiệm về chuyên môn kiến trúc của tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền phquan ải ký, đóng dấu của nhà thầu thiết kế theo quy định.

- Chủ nhiệm thiết kế được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phcửa quan đảm bảo:

+ Trực tiếp tổ chức tiến hành nhiệm vụ thiết kế, có chuyên môn và Chịu trác hiểmh nhiệm cao nhất về nội dung và quality của thiết kế kiến trúc, làm chủ những hiểm bộ môn để phối hợp, thống nhất với kiến trúc;

+ Chủ nhiệm thiết kế có thể là tác độc giả phương án kiến trúc hoặc người trực tiếp tổ chức thực hiên ý tưởng của tác độc giả

- Chủ trì thiết kế kiến trúc được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phquan ải đảm bảo:

+ Phquan ải đủ năng lực được giao chủ trì thiết kế kiến trúc công trình hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc, Chịu đựng trđộc ách nhiệm về nội dung của thiết kế kiến trúc.

+ Chủ trì có thể thay thế vai trò chủ nhiệm nếu được chủ nhiệm ủy quyền.

3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm những thành phần nào?

3.1. Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ

Theo Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

 Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án, tình trạng, ranh giới lúc đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu có), công trình hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mỗi link liên lạc.

- Cgian ác thời kỳ vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc thể hiện: dây chuyền công năng, hình khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng trên cgian ác thời kỳ vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nọi thiết kế bên ngoài, mối liên hệ với ko gian kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

Thuyết minh gồm:

- Thuyết minh những hiểm nội dung quy định

- Cvô lương lý thuyết về gicửa quan pháp kết cấu, nền móng trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và quản trị vận hành, knhị thvô lương

- Danh mục những nghiệt quy chuẩn và tiêu chuẩn vận dụng

- Phụ lục chung bạo văn bạn dạng pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ.

3.2. Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở

Theo Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Bản vẽ gồm:

- Chung bạo văn thời kỳ theo quy định 

+ Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án, tình hình, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu có), công trình hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mối link liên lạc.

+ Ctàn ác bạn dạng vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc thể hiện: dây chuyền công năng, hình khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng trên ctàn ác bạn dạng vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, nội thiết kế bên ngoài, mối liên hệ với ko gian kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

- Cgian ác thời kỳ vẽ giquan ải pháp kiến trúc tích hợp với giquan ải pháp kết cấu, nền móng trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

Thuyết minh gồm:

- Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, giquan ải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

- Gicửa ải pháp thiết kế tổn mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những hiểm hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực.

- Danh mục chung bạo quy chuẩn, tiêu chuẩn ứng dụng

- Phụ lục những hiểm văn thời kỳ pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

3.3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật

Theo Điều 6, Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật:

Phcửa quan thích hợp với thiết kế cơ sở được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, phcửa quan làm rõ cvô lương thông tin kỹ thuật, vật liệu, kích thước, cvô lương tính toán cụ thể về kỹ thuật để sinh sản, xây dựng, lắp đặt.

Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, thời kỳ đồ tình trạng, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch theo quy hoạch được phê duyệt.

- Bản vẽ tổng mặt bằng: thể hiện chung bạo hạng mục dự án đầu tư xây dựng, quy đinh rõ hạng mục xây mới, ccửa quan tạo, chỉnh trang trên cơ sở tình trạng khu đất, xhung bạo định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xhung bạo định chung bạo lối vào, lối ra và phân luồng liên lạc, chung bạo kpi kỹ thuật về diện tích khu đất phân tích, diện tích xây dựng. tỷ lệ xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất, diện tích chung bạo hạng mục, số tầng, nền móng liên lạc nội bộ, xhung bạo định ranh giới và định vị chung bạo công trình ngầm

- Các độc bạn dạng vẽ định vị công trình, mặt bằng những độc tầng, mặt đứng, mặt cắt, sơ đồ dây chuyền và tổ chức ko gian

- Cvô lương thời kỳ vẽ minh họa: phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc, nội thiết kế bên ngoài cơ thời kỳ

- Cvô lương bạn dạng vẽ kích thước, thống kê cvô lương loại cửa, buồng thang; thống kê diện tích, chỉ định vật liệu, màu sắc kiến trúc mặt đứng, khu vệ sinh, ốp lát sàn, tên miền authoritynh mục vật liệu hoàn thiện;

- Bản vẽ công trình phụ trợ và phía ngoài nhà, hàng rào, cây xanh, sân vườn.

Thuyết minh gồm:

- Thể hiện rõ chung bạo tính toán lựa lựa chọn phương án kỹ thuật, dây chuyền công nghiệp, tính chất vật liệu làm rõ chung bạo thông số kỹ thuật mà bạn dạng vẽ ko thể hiện hết và đảm bảo đủ cơ sở để lập tổng dự toán công trình và thiết kế xây dựng.

- Cgian ác nội dung được quy định 

+ Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, giquan ải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

+ Giquan ải pháp thiết kế tổng mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những nghiệt hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực

+ Danh mục cvô lương quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng

+ Phụ lục chung bạo văn thời kỳ pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

3.4. Hồ sơ thiết kế kiến trúc của bạn dạng vẽ thi công

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2020/TT- BXD quy định:

- Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc bạn dạng vẽ thi công phcửa ải thích hợp thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; phcửa ải thể hiện cụ thể toàn bộ ctàn ác thành phần của công trình, ctàn ác cấu tạo với hoàn toản ctàn ác kích thước, vật liệu, thông số kỹ thuật kỹ thuật và ghi rõ ctàn ác nội dung hướng kéo vào bạn dạng vẽ để thi công được theo thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Cgian ác thời kỳ vẽ quy định 

+ Chi tiết cấu tạo những độc bộ phân công trình

+ Chi tiết những hiểm phần tử công trình phụ trợ, gara, cổng hàng rào, sân vườn, tình nhânn hoa, bể nước ngầm, rãnh thoát nước, chiếu sáng phong cảnh; ốp lát hè cổ, đường dạo.

+ Thiết kế trần, chiếu sáng, trang âm, trang thiết bị gắn ktrầnm công trình.

- Thuyết minh gồm:

+ Gicửa ải thích toàn diện cgian ác nội dung mà bạn dạng vẽ ko thể hiện được tổ chức thi công xây dựng triển knhì theo đúng thiết kế, cgian ác hướng kéo kỹ thuật đảm bảo cgian ác nội dung của thiết kế xây dựng triển knhì sau thiết kế cơ sở.

+ Các độc nội dung được quy định 

 

3.5. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong ko thuộc thành phần hồ sơ thiết kế kiến trúc thời kỳ vẽ thi công quy định tại Điều 7 Thông tư này được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Bản vẽ tình trạng, mặt bằng vị trí ko gian thiết kế thiết kế bên trong, sơ đồ phân tích mối quan hệ với ctàn ác ko gian tính năng khtàn ác.

+ Các độc mặt bằng, mặt đứng triển knhì, lát sàn, sắp xếp thiết kế bên trong, sắp xếp thiết bị điện

+ Chi tiết chung bạo mẫu đồ đoàn thiết kế bên trong, trang thiết bị

+ Chung bạo bạn dạng vẽ phối cảnh minh họa

- Thuyết minh gồm: tên miền authoritynh mục và thống kê thiết bị, quy định vật liệu, hướng kéo nhà thầu thi công xây dựng tiến hành theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật Bảo Hành, gia hạn.

3.6. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, kiến trúc phong cảnh

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, kiến trúc phong cảnh được lập riêng, ko thuộc thành phần hồ sơ thiết kế xây dựng, được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Hiện trạng phong cảnh, mặt bằng, mặt đứng, sắp xếp thiết kế bên ngoài, sân vườn.

+ Các hiểm cụ thể kiến trúc, loại cây xanh, tình nhânn cây, tiểu cảnh, đồ thiết kế bên ngoài, lối đi, hồ nước, chỉ định vật liệu liên quan tới thiết kế.

+ Chỉ định hoàn thiện trang trí thiết kế bên ngoài, sân vườn, thống kê, chỉ định thông số kỹ thuật kỹ thuật chung bạo thiết bị lắp đặt.

+ Cđộc ác bạn dạng vẽ phối cảnh tổng sân vườn, cụ thể, điểm nhấn, tiểu cảnh.

- Thuyết minh gồm: tên miền authoritynh mục và thống kế vật liệu, cây xanh, cvô lương thiết bị, hướng kéo nhà thầu thi công xây dựng tiến hành theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật BH, gia hạn.

01/11/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Phong cách tân cổ điển

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam